Empatia Smart

Czasy, jak nigdy dotąd, są wyjątkowe. Izolacja, praca zdalna, niepewność jutra. Wszystko się zmienia na naszych oczach. Ale pozostaje jedno: potrzeba współpracy. Nie ma współpracy bez empatii. Nie ma empatii bez inteligencji emocjonalnej i aktywnego słuchania. Tym wszystkim zajmujemy się w czasie warsztatu.

Rozmowa vs słuchanie, empatia vs kooperacja, asertywność vs altruizm, granice vs pomaganie – to nasze tematy! Rozmawiamy, ćwiczymy, doświadczamy.

Więcej


Neuro-Inspiracje

Czy możemy poznać całkowicie mózg i jego działanie? Czy jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć SIEBIE i INNYCH?

ODP: Prawdopodobnie nie.

Ale możemy zrozumieć bardzo dużo!

Dlatego stworzyłyśmy w LavaLava cykl warsztatów: „ABC obsługi własnej głowy”.

Więcej