Czasy, jak nigdy dotąd, są wyjątkowe. Izolacja, praca zdalna, niepewność jutra. Wszystko się zmienia na naszych oczach. Ale pozostaje jedno: potrzeba współpracy.

Rozmowa vs słuchanie, empatia vs kooperacja, asertywność vs altruizm, granice vs pomaganie – to nasze tematy! Rozmawiamy, ćwiczymy, doświadczamy.


Dla kogo?

Dla Ciebie i Twojej firmy. Jeśli zadajesz sobie takie pytania:

• Jak rozwijać skuteczną komunikację między pracownikami?

• Jak budować w działach oraz w całej organizacji trwałe i życzliwe więzi międzyludzkie?

• Jak wzmacniać i stymulować współpracę?

• Jak tworzyć przestrzeń budowania wspólnoty w obrębie organizacji?

• Jak rozwijać w firmie kulturę empatycznego słuchania?

• Jak rozwiązywać konflikty – koncyliacyjnie, ale z nastawieniem na rozwiązanie problemu?


Proponowane Formaty Współpracy:

„Empatia Light”

Jedno spotkanie: 3h

Celem spotkania jest integracja pracowników, poprawa komunikacji i budowanie wzmacniających relacji w zespole.

„Empatia Smart”

7-8 h (1 dzień)

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności miękkich i kompetencji społecznych.

„Empatia Agile”

Od 3 do 24 godzin (cykl spotkań)

Tematy zaproponowane przez nas – wybrane przez Ciebie i Twoją firmę.

Cel warsztatów ustalamy na podstawie potrzeb Twojej organizacji.


Jak współpracujemy?


Warsztaty LavaLava

Charakterystyczną cechą naszych warsztatów jest:

  • uczenie się przez doświadczanie
  • proces grupowy
  • tworzenie sytuacji edukacyjnej
UczestnicyProwadzącyWarunki
Kameralna grupa: 12-16 osóbZawsze dwie trenerkiStacjonarnie (twarzą w twarz)

Metody pracy w LavaLava