Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć świat zależności społecznych, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat siebie i innych ludzi, a także wyjść poza te granice i pokonać przeszkody, które uniemożliwiają ci cieszenie się pełnią życia, musisz zrozumieć, jaki wpływ na podejmowane decyzje i sposób postępowania ma ten skryty przed naszymi oczami, podprogowy świat.

Leonard Mlodinow „Nieświadomy mózg. Twoje prawdziwe ja kryje się głębiej, niż myślisz”

Cykl NEURO-INSPIRACJE

Warsztaty NEURO-INSPIRACJE to osiem modułów po 3 godziny. Każde spotkanie składa się z części teoretycznej i warsztatowej.

Część teoretyczna, czyli mini-wykład, opieramy na wiedzy neuronaukowej i biologicznych podstawach ludzkiego myślenia i działania.

W części warsztatowej pracujemy pojedynczo, w parach, w grupie i w podgrupach. Korzystamy z ćwiczeń, zadań i wymiany zdań, jako sposobu tworzenia sytuacji edukacyjnej. Wierzymy, że nie można nikogo „nauczyć”. Ale można zbudować sytuację, w której osoba „uczy się sama”.

Cykl zaprojektowałyśmy jako osiem spotkań po 3h (8x4h) lub cztery spotkania po 6h (4×6).

Warsztaty prowadzimy wspólnie: Ula Dąbrowska i Patrycja Lenart.

Samoobsługa i Kooperacja

Pierwsze cztery spotkania skupiają się na samopoznaniu i samozrozumieniu. Jest to fundament dobrostanu, ale także podstawa do efektywnej i życzliwej interakcji z innymi. Więzi międzyludzkie, rozmowy, współdziałanie to trzon zdrowego i spełnionego życia. Ale to także jedno z największych wyzwań współczesnego życia.

Egoizm czy Altruizm

Szukanie zrozumienia czy wymuszanie posłuszeństwa? Bycie „dla siebie” czy „dla innych”. Samoopieka, a może wolontariat? Kontrola albo współpraca?

Tymi zagadnieniami zajmujemy się w spotkaniu piątym, szóstym, siódmym i ósmym.


Warsztaty NEURO-INSPIRACJE: Harmonogram

1. JA I MÓJ MÓZG. Kto tu rządzi?

2. TRACĘ GŁOWĘ. Uciekać czy walczyć?

3. JĘZYKI EMOCJ. Czy da się je opanować?

4. ZŁOŚĆ. GNIEW. FURIA. Po co to komu?

5. GRANICE. Mój ogródek, moje kwiatki

6. EMPATIA. Jak dojrzale być z innymi?

7. DIALOG. Sport ekstremalny na co dzień

8. ODPUSZCZANIE. Czyli przepływ w relacji?